Psicoteràpia IH

Psicoteràpia Integradora Humanista

La teràpia es porta a terme des de l’autopercepció conscient de la persona, la seva demanda i com viu ell o ella les seves experiències.

Després de cursar la carrera en Psicologia, el 2011 vaig realitzar el Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista a l’Institut Erich Fromm, creat als anys 80 i que segueix una línia experiencial-humanista. Aquesta escola ha estat pionera en la introducció de la Psicologia Humanista a Espanya.

Les principals característiques de la Psicoteràpia integradora Humanista són:

Té un enfocament constructivista, sistèmic i holístic. Concep la persona com un sistema global en el qual conflueixen diversos aspectes integrats i aquests han d’estar equilibrats pel seu bon funcionament (corporal, emocional, afectiu, cognitiu, social, etc.). Des d’aquest model es treballen tots aquests subsistemes de la persona.

Realitza un tipus de Teràpia centrada en el client i les seves necessitats. La teràpia es porta a terme des de l’autopercepció conscient de la persona, la seva demanda i com viu ell o ella les seves experiències. La demanda inicial es pot anar redefinint al llarg del procés i en funció de la seva evolució.

diversos models de treball tenint en compte que no tot és vàlid per a totes les persones i tampoc hi ha tractaments estàndard per a tots els problemes. Cada client és únic i dependrà del seu procés i de les seves necessitats que s’apliqui unes tècniques o unes altres per solucionar-ho.

Posa especial èmfasi en el Projecte vital de la persona i la seva autorealització al llarg de la seva vida.

En aquest model és molt important el vincle terapèutic i la relació que s’estableix amb la persona que rep la psicoteràpia. Una relació basada en l’empatia i l’autenticitat és bàsica per a un bon procés.

Realitza un tipus de teràpia centrada en les experiències vivencials del present per anar prenent consciència dels patrons de comportament i/o creences limitants del client, alhora que obté eines més productives per afrontar el problema i/o conflicte que ha dut al client a psicoteràpia.

Posa especial èmfasi en la gestió de les emocions per afrontar els temes plantejats en el procés.

Dins el model de Psicoteràpia Integradora Humanista utilitzo diferents enfocaments, tècniques i recursos:

  • Psicoteràpia Gestalt
  • Anàlisi Transaccional
  • Teràpia Centrada en el Client
  • Tècniques psicocorporals
  • Role-playings
  • Relaxació i meditació
  • Programació Neurolingüística
  • Tècniques cognitives i conductuals

Sol.licita Informació!